Nora Miao Ke-Hsiu 苗可秀

Born: 8th January, 1952

Sometimes Credited As:
Miao Ker-Hsiu,  Miu Hoh-Sau,  Maio Ho-Sau,  Miao Ke-Hsiou,  Miao Ko-Sou,  Chen Yong-Xian,  Chan Wing-Han

ACTRESS

The Big Boss (1971)
Fist of fury (1972)
The Way of the Dragon (1972)
Bruce's Fingers (1976)

BIOGRAPHY

COMING SOON